ISC Mumbai Recruitment | शासकीय विज्ञान संस्था अंतर्गत रिक्त जागांची भरती; त्वरित अर्ज करा

नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांना शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई (ISC Mumbai Recruitment) अंतर्गत नोकरीची चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि प्रयोगशाळा परिचर पदाच्या रिक्त जागांसाठी भरती केली जाणार आहे. (ISC Mumbai Recruitment) एकूण 12 रिक्त जागांसाठी ही भरती केली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पदनिहाय वेगवेगळी आहे.

इच्छूक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन/ ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करायचे आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 22 & 31 मे 2023 (पदांनुसार) आहे.

शैक्षणिक पात्रता –
प्राध्यापक – Literature, Engineering, Science, Technology, Industry, Media, Sociology, Architectural Services, Community Development, Panchayat Raj, Rural Development, Water Conservation, Organic Agriculture, Legal Profession, Urban Planning, Gender Budgeting / Planning, Tribal Development Public Administration, etc. Among the expert persons who have made distinguished contributions in various fields, persons having at least 15 years of experience (preferably senior-level service/experience) in the particular profession shall be eligible for the post of “Professor of Practice”.

सहाय्यक प्राध्यापक – M.Sc./ Ph.D. with NET/SET/SLET in Biotechnology. The candidates with Master’s Degree in Biochemistry/ Microbiology/ Botany/ Zoology/Life Sciences with prescribed qualifications as per UGC guidelines may also apply OR (ISC Mumbai Recruitment)
M.Sc./ Ph.D. with NET/SET/SLET in Environmental Science. The candidates with Master’s Degree in Biochemistry/ Microbiology/ Botany/ Zoology/Life Sciences with prescribed qualifications as per UGC guidelines may also apply

प्रयोगशाळा सहाय्यक – B.Sc./ 12th Science with 2 years’ experience
प्रयोगशाळा परिचर – 10th Pass with 2 years’ Experience

अधिकृत वेबसाईटiscm.ac.in (ISC Mumbai Recruitment)
PDF जाहिरात (प्राध्यापक)https://shorturl.at/jltw4
PDF जाहिरात (इतर पदे)https://shorturl.at/eKTX3

Recent Articles