Shivaji University Recruitment | शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत रिक्त जागांची भरती; मुलाखती आयोजित

नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांना शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर (Shivaji University Recruitment) अंतर्गत कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पलूस, जिल्हा सांगली येथे नोकरीची चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे.

अध्यापक पदाच्या रिक्त जागांसाठी ही भरती केली जाणार आहे. एकूण 19 रिक्त जागांसाठी ही भरती केली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पदनिहाय वेगवेगळी आहे.

इच्छूक आणि पात्र उमेदवारांनी मुलाखतीकरिता हजर राहावे. मुलाखतीची तारीख 03 जुन 2023 आहे. मुलाखतीचा पत्ता कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पलूस ता. पलूस जि. सांगली असा आहे.

मुलाखतीकरीता उमेदवाराने सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह वरील दिलेल्या संबंधित पत्त्यावर उपस्थित राहावे.मुलाखत करीता उपस्थित राहणाऱ्या उमेदवारांना कोणत्याही प्रकारचा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. (Shivaji University Recruitment)

इच्छुक उमेदवारांनी दि. ०३/०६/२०२३ रोजी १०.०० वाजता अर्ज व आवश्यक त्या मूळ कागदपत्रासह व झेरॉक्स प्रतींसह संस्था / महाविद्यालयात उपस्थित रहावे.

image 56

अधिकृत वेबसाईटwww.unishivaji.ac.in

Recent Articles